Telefon

+48 600 403 242

 • W dniu 14 lutego 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy korzystny wyrok dla klienta kancelarii w sprawie medycznej. Sprawa dotyczyła wadliwego leczenia pacjenta w jednym z warszawskich szpitali, a zarzuty skierowane przeciwko jednostce medycznej dotyczyły przede wszystkim […]

 • W dniu 29 listopada 2018 roku, Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, podzieliła stanowisko kancelarii reprezentującej poszkodowaną pacjentkę, iż podczas zabiegu protezowania stawu kolanowego zakażono jej organizm gronkowcem złocistym MRSA. Sprawa nie była do końca jednoznaczna, gdyż […]

 • W dniu 29 października 2018 roku, Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie ustaliła kolejne zdarzenie medyczne na rzecz klientki kancelarii. Zdarzeniem medycznym jest […]

 • W dniu 18 września 2018 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok na korzyść klienta kancelarii w sprawie medycznej i tym samym uznał za zasadne roszczenie poszkodowanego w kwocie ok. 90.000,00 złotych. Niniejsza sprawa dotyczyła […]

 • W dniu 7 maja 2018 roku Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, wydała korzystne orzeczenie dla klientki kancelarii przeciwko jednemu z warszawskich szpitali. Postępowanie dotyczyło […]

 • W dniu 27 marca 2018 roku Sąd Najwyższy, w powiększonym 7-osobowych składzie, podjął uchwałę o następującej treści: “Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.” Powyższą uchwałę należy uznać za przełomową m.in. w procesach o błędy medyczne. Do tej pory niesporne było […]

 • W dniu 21 marca 2018 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację obwinionej lekarki od orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego uznającego jej winę za niewłaściwe leczenie stomatologiczne klientki kancelarii. Klientka kancelarii poddała się leczeniu stomatologicznemu, które miało na celu przygotowanie i założenie koron. W toku leczenia popełniono jednak szereg błędów. Przed zabiegiem uzębienie pokrzywdzonej należało poddać stosownemu leczeniu, a […]

 • W grudniu 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał 2 orzeczenia korzystne dla klientki kancelarii w sprawie związanej z egzekucją zadłużenia, które klientka odziedziczyła po zmarłym bracie. Klientka odziedziczyła po zmarłym bracie zadłużenie w kwocie ok. 100.000,00 złotych. Pomimo, że nie utrzymywała z bratem zażyłych relacji przyjęła spadek wprost,co oznaczało dziedziczenie przez nią długów spadkowych […]

 • Wyrokiem z dnia 7 czerwca 2017 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, uwzględnił apelację kancelarii w sprawie o zapłatę zadośćuczynienia dla rodziców zmarłego dziecka przy porodzie w jednym z podwarszawskich szpitali. Postępowanie przed sądem I instancji wykazało, że działania personelu medycznego szpitala w okresie przedporodowym były nieprawidłowe, co uniemożliwiło należyte zdiagnozowanie stanu płodu i bezpieczne urodzenie […]

 • W dniu 25 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz klientki kancelarii kwotę ok. 80.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania w związku z wadliwym leczeniem stomatologiczno-protetycznym w jednym z warszawskich gabinetów. Klientka kancelarii poddała się leczeniu mającemu na celu przygotowanie i założenie koron. W toku leczenia popełniono jednak szereg błędów. Przed zabiegiem […]

Informacje kontaktowe

 • Marcin Kluś Kancelaria Radcy Prawnego, Łukowska 5/212, 04-113 Warszawa
 • klus@kancelariaklus.pl
 • +48 600 403 242
 • NIP 113-239-41-08