Telefon

+48 600 403 242

 • W dniu 26 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz klientki kancelarii kwotę 200 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią jej matki, do której doszło w wyniku wypadku komunikacyjnego. Ze względu na bardzo trudne okoliczności zdarzenia, opis prowadzonej sprawy musi być ograniczony. Warte uwagi […]

 • W dniu 8 sierpnia 2016 roku jeden z warszawskich sądów wydał korzystny wyrok dla klienta kancelarii w sprawie pełnego naprawienia szkody komunikacyjnej przez zakład ubezpieczeń, w którym sprawca kolizji miał wykupione ubezpieczenie OC. Głównym żądaniem pozwu kancelarii było roszczenie dotyczące zwrotu kosztów pojazdu zastępczego w czasie naprawy uszkodzonego pojazdu. W sprawie tej pozwany zakład ubezpieczeń kwestionował […]

 • Radca prawny Marcin Kluś, specjalizujący się w prawie medycznym, był gościem programu “Echa dnia” w TVP3. Rozmowa obejmowała temat dochodzenia roszczeń za błędy medyczne w postępowaniu przedsądowym i sądowym oraz planowane zmiany przepisów w tym zakresie.

 • W dniu 6 listopada 2015 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok zasądzający na rzecz klientów kancelarii od jednego z podwarszawskich szpitali kwotę 250.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia…

 • W dniu 9 lipca 2015 roku jeden z warszawskich sądów rejonowych wydał korzystny dla klienta kancelarii wyrok w sprawie komunikacyjnej przeciwko zakładowi ubezpieczeń, w którym zobowiązany posiadał ubezpieczenie OC pojazdu. Postępowanie dotyczyło specyficznej sytuacji, gdyż…

 • W dniu 16 marca 2015 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy XVII Wydział Gospodarczy wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz klienta kancelarii kilkadziesiąt tysięcy złotych od kontrahenta, który nie zapłacił na czas za wykonane usługi z zakresu transportu i spedycji. Dbając należycie o sprawę klienta, w ciągu 30 dni od daty złożenia przez pozwu kancelaria uzyskała…

 • Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie wydała orzeczenie na korzyść klientki kancelarii przeciwko jednemu z podwarszawskich szpitali. Przedmiotem sprawy było postępowanie z wniosku klientki, która zarzucała szpitalowi…

 • Radca prawny Marcin Kluś reprezentował w postępowaniu sądowym przedsiębiorcę realizującego zadania jako podwykonawca na jednym z odcinków autostrady A2. Spór w niniejszej sprawie wynikał z opóźnień w zapłacie na rzecz klienta kancelarii należności za wykonane prace budowlane. Opóźnienia te sięgały kilku miesięcy, a częściowe spłaty zobowiązań nie dawały gwarancji pełnej zapłaty za wykonane usługi…

 • W dniu 26 marca 2013 roku przed Sądem Rejonowym w Warszawie została zawarta ugoda pomiędzy reprezentowanym przez kancelarię pracodawcą a pracownikiem…

Informacje kontaktowe

 • Marcin Kluś Kancelaria Radcy Prawnego, Łukowska 5/212, 04-113 Warszawa
 • klus@kancelariaklus.pl
 • +48 600 403 242
 • NIP 113-239-41-08