Telefon

+48 600 403 242

 • Na czym polega umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości i co taka umowa powinna zawierać? Istotą umowy przedwstępnej jest to, że w umowie tej, jedna lub obie strony transakcji, zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy. Umowa przedwstępna przygotowuje umowę docelową, której zawarcie w danym momencie nie jest możliwe lub dogodne (np. gdy kupujący nie otrzymał […]

 • Jakie są przesłanki wydziedziczenia? Czy osoba wydziedziczona ma prawo do zachowku? Przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie należy poruszyć kilka kwestii, które są istotne dla tego zagadnienia. Wiele osób jest bowiem przekonanych, iż pominięcie w testamencie spadkobiercy ustawowego (na przykład dziecka) powoduje jego wydziedziczenie. W prawie polskim wydziedziczenie nie jest równoznaczne z pominięciem kogoś w testamencie. Spadkodawca […]

 •                 Zostałam potrącona przez samochód, przez co doznałam poważnych obrażeń ciała. Do kogo należy skierować roszczenia i czego mogę żądać w tej sytuacji? Podmiotem odpowiedzialnym za naprawienie szkody jest przede wszystkim sprawca wypadku. Jednak z Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003r. wynika, że poszkodowany może […]

 •             Niedawno zmarł mój dziadek. Pozostawił testament, którego treść nie jest po myśli wszystkich członków rodziny. Jedna z osób twierdzi, że testament powinien być unieważniony, gdyż przy jego sporządzeniu pomagano dziadkowi. Czy faktycznie taka pomoc skutkuje nieważnością testamentu?             Na wstępie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 949 Kodeksu cywilnego, spadkodawca może sporządzić testament w ten […]

 •                 Chciałabym się dowiedzieć o darowiznę.  Ojciec męża przepisał mieszkanie swojej córce. Ponoć za opiekę dożywotnią. Nie znamy daty spisania dokumentów. Mąż dowiedział się o tym przez przypadek. Do aktu notarialnego nie ma dostępu. W mieszkaniu mieszka teraz teściowa. Teść umarł w zakładzie opiekuńczym. Czy mężowi należy się zachowek? Jak można to ustalić?                 Zasadą jest, […]

 •             Czy od pozwu w sprawie pracowniczej sąd pobiera jakąś opłatę, jeżeli tak, to w jakiej wysokości?             Na wstępie pragnę zaznaczyć, że zgodnie z art. 476 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie się sprawy: o roszczenie ze stosunku pracy lub z nim związane; o ustalenie istnienia stosunku pracy, […]

 • Czy orzekając o rozwodzie, sąd orzeka o podziale majątku wspólnego małżonków?             Sąd w wyroku rozwodowym może orzec o podziale majątku wspólnego małżonków, jednak przy spełnieniu warunku określonego w art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym, na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli […]

 • Jakie przepisy regulują sprawę temperatury powietrza, która powinna być zapewniona w miejscu pracy? Jakie obowiązki ma w tym zakresie pracodawca i jakie może ponieść konsekwencje za naruszenie wymogów z tym związanych? O powyższym stanowi przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 […]

 • Który przepis reguluje kwestie odpowiedzialności karnej za uchylanie się od płacenia alimentów i jakie warunki trzeba spełniać, aby taka osoba poniosła odpowiedzialność? Powyższą kwestię reguluje art. 209 Kodeksu karnego. Zgodnie z § 1 tego przepisu, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo […]

 • Jestem uprawiona do zachowku po śmierci osoby najbliższej. Czy przy obliczaniu zachowku dolicza się darowizny, które zostały dokonane przed śmiercią spadkodawcy?  Na wstępie przypomnę, że zachowek jest uregulowany w art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zstępnym (np. dzieciom), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli […]

1 2 3 11

Informacje kontaktowe

 • Marcin Kluś Kancelaria Radcy Prawnego, Łukowska 5/212, 04-113 Warszawa
 • klus@kancelariaklus.pl
 • +48 600 403 242
 • NIP 113-239-41-08