Telefon

+48 600 403 242

 • Czy pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie na ręce pracownika, czy może to robić na ręce innej osoby np. żony pracownika? Jako małżeństwo od zawsze mieliśmy własne rachunki bankowe, na które przelewana była pensja i z których wspólnie gospodarowaliśmy zgromadzonymi na tych kontach pieniędzmi. Ostatnio ta sytuacja uległa zmianie i trudno mi uzyskać zarobki męża na bieżące potrzeby rodziny. Pracodawca […]

 • W przypadku ubezpieczeń autocasco, z uwagi na ich dobrowolność, nie stosuje się przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku i wyrażonej w nich zasady kontynuacji udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji, do umowy  ubezpieczenia AC pojazdu zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia (art. 823 Kodeksu cywilnego). […]

 • Chcę kupić samochód. Sprzedawca niedawno podpisał umowę kontynuującą ubezpieczenie OC pojazdu. Czy ja, jako nowy właściciel, będę zmuszony samodzielnie ubezpieczyć pojazd, czy mogę korzystać z umowy ubezpieczenia zawartej przez sprzedającego? Zgodnie z art. 31 ust 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku, w […]

 • Sąsiadka posadziła drzewa i krzewy, które mają długie gałęzie i przechodzą na moją nieruchomość, w tym na taras i dach budynku. Powyższe stwarza problemy związane m.in. z zapychaniem się rynien. Czy są jakieś przepisy, które regulują ten temat i czy mogę samodzielnie uciąć gałęzie z drzewa sąsiadki, przechodzące na moją działkę? Właściciel nieruchomości, na której rośnie drzewo […]

 • Założyłem sprawę w sądzie cywilnym. Wniosłem pismo do sądu i uiściłem od niego stosowną opłatę. Czy prawdą jest, że w pewnych przypadkach taka opłata może być przez sąd zwrócona, mimo że sprawa została już wszczęta, a nawet odbyła się rozprawa? Jeżeli tak, to w jakich sytuacjach to nastąpi i które przepisy to regulują? Zwrócenie przez sąd opłaty jest możliwe w kilku […]

 • Przegrałem sprawę cywilną i zostałem obciążony kosztami sądowymi. W obecnej chwili nie mam środków na ich opłacenie w całości. Czy mogę uiścić opłatę w kilku transzach? Tak, jednak po spełnieniu określonych warunków. Zgodnie z art. 119 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku, zapłata należności Skarbu Państwa m.in. z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych, może być […]

 • Posiadam z inną osobą rachunek bankowy. Chciałbym z tej umowy się wycofać i pobrać moje środki. Czy mogę to zrobić bez udziału tej osoby? Rachunek bankowy może być prowadzony m.in. dla kilku osób fizycznych, wówczas określa się go rachunkiem wspólnym (art. 51 Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku). Zawarcie tego rodzaju umowy wymaga zgodnego działania […]

 • Zgubiłem kartę płatniczą. Gdy się zorientowałem, od razu zgłosiłem sprawę na infolinię banku. Karta została zastrzeżona, jednak okazało się, że ktoś jej użył i obciążył ją kwotą kilkuset złotych. Kto ponosi odpowiedzialność za ten dług? Odpowiedzialność w powyższym zakresie będzie uzależniona od okoliczności utraty karty płatniczej i czasu jej zastrzeżenia. Powyższą sprawę reguluje przede wszystkim […]

 • Moja 16-letnia córka jest leczona w szpitalu. Wskazana jest operacja ale córka, w przeciwieństwie do rodziców, nie ma pewności czy chce się jej poddać. Kto powinien wyrazić zgodę na operację? Na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 16 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, chory ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń […]

 • Czy odrzucenie spadku oznacza to samo, co zrzeczenie się spadku? Jeżeli nie, to na czym polega różnica? Nie. Odrzucenie i zrzeczenie się praw do spadku to dwie różne czynności, które prowadzą zasadniczo do tego samego celu, tj. wyłączenia od dziedziczenia po zmarłym spadkodawcy. Kwestię zrzeczenia się praw do spadku reguluje przede wszystkim art. 1048 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym spadkobierca […]

Informacje kontaktowe

 • Marcin Kluś Kancelaria Radcy Prawnego, Łukowska 5/212, 04-113 Warszawa
 • klus@kancelariaklus.pl
 • +48 600 403 242
 • NIP 113-239-41-08