Telefon

+48 600 403 242

  • Założyłem sprawę w sądzie cywilnym. Wniosłem pismo do sądu i uiściłem od niego stosowną opłatę. Czy prawdą jest, że w pewnych przypadkach taka opłata może być przez sąd zwrócona, mimo że sprawa została już wszczęta, a nawet odbyła się rozprawa? Jeżeli tak, to w jakich sytuacjach to nastąpi i które przepisy to regulują? Zwrócenie przez sąd opłaty jest możliwe w kilku […]

  • Przegrałem sprawę cywilną i zostałem obciążony kosztami sądowymi. W obecnej chwili nie mam środków na ich opłacenie w całości. Czy mogę uiścić opłatę w kilku transzach? Tak, jednak po spełnieniu określonych warunków. Zgodnie z art. 119 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku, zapłata należności Skarbu Państwa m.in. z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych, może być […]

  • W dniu 25 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz klientki kancelarii kwotę ok. 80.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania w związku z wadliwym leczeniem stomatologiczno-protetycznym w jednym z warszawskich gabinetów. Klientka kancelarii poddała się leczeniu mającemu na celu przygotowanie i założenie koron. W toku leczenia popełniono jednak szereg błędów. Przed zabiegiem […]

  • W dniu 26 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz klientki kancelarii kwotę 200 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią jej matki, do której doszło w wyniku wypadku komunikacyjnego. Ze względu na bardzo trudne okoliczności zdarzenia, opis prowadzonej sprawy musi być ograniczony. Warte uwagi […]

  • Sąd wydał korzystny wyrok w mojej sprawie, ale nie zasądził od pozwanego odsetek za opóźnienie od żądanej przeze mnie kwoty pomimo tego, że już w pozwie o to wniosłem. Czy w tej sytuacji powinienem złożyć apelację? Nie. W tej sytuacji należy złożyć wniosek o uzupełnienie wyroku. Należy to jednak zrobić w terminie 2 tygodni od […]

  • Radca prawny Marcin Kluś, specjalizujący się w prawie medycznym, był gościem programu “Echa dnia” w TVP3. Rozmowa obejmowała temat dochodzenia roszczeń za błędy medyczne w postępowaniu przedsądowym i sądowym oraz planowane zmiany przepisów w tym zakresie.

  • W dniu 6 listopada 2015 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok zasądzający na rzecz klientów kancelarii od jednego z podwarszawskich szpitali kwotę 250.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia…

  • Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych można złożyć zarówno przed złożeniem pozwu, jak i w pozwie, który ma być złożony w sądzie. Wniosek jest wolny od opłaty. Składając wniosek przed wytoczeniem sprawy należy dokładnie opisać przedmiot sprawy, której zwolnienie dotyczy. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych składanego zarówno przed jak i łącznie z pozwem należy załączyć…

  • W dniu 9 lipca 2015 roku jeden z warszawskich sądów rejonowych wydał korzystny dla klienta kancelarii wyrok w sprawie komunikacyjnej przeciwko zakładowi ubezpieczeń, w którym zobowiązany posiadał ubezpieczenie OC pojazdu. Postępowanie dotyczyło specyficznej sytuacji, gdyż…

  • W dniu 16 marca 2015 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy XVII Wydział Gospodarczy wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz klienta kancelarii kilkadziesiąt tysięcy złotych od kontrahenta, który nie zapłacił na czas za wykonane usługi z zakresu transportu i spedycji. Dbając należycie o sprawę klienta, w ciągu 30 dni od daty złożenia przez pozwu kancelaria uzyskała…