Telefon

+48 600 403 242

  • Radca prawny Marcin Kluś reprezentował w postępowaniu sądowym przedsiębiorcę realizującego zadania jako podwykonawca na jednym z odcinków autostrady A2. Spór w niniejszej sprawie wynikał z opóźnień w zapłacie na rzecz klienta kancelarii należności za wykonane prace budowlane. Opóźnienia te sięgały kilku miesięcy, a częściowe spłaty zobowiązań nie dawały gwarancji pełnej zapłaty za wykonane usługi…

  • W dniu 26 marca 2013 roku przed Sądem Rejonowym w Warszawie została zawarta ugoda pomiędzy reprezentowanym przez kancelarię pracodawcą a pracownikiem…