Telefon

+48 600 403 242

  • Na czym polega umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości i co taka umowa powinna zawierać? Istotą umowy przedwstępnej jest to, że w umowie tej, jedna lub obie strony transakcji, zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy. Umowa przedwstępna przygotowuje umowę docelową, której zawarcie w danym momencie nie jest możliwe lub dogodne (np. gdy kupujący nie otrzymał […]

  • Jakie są przesłanki wydziedziczenia? Czy osoba wydziedziczona ma prawo do zachowku? Przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie należy poruszyć kilka kwestii, które są istotne dla tego zagadnienia. Wiele osób jest bowiem przekonanych, iż pominięcie w testamencie spadkobiercy ustawowego (na przykład dziecka) powoduje jego wydziedziczenie. W prawie polskim wydziedziczenie nie jest równoznaczne z pominięciem kogoś w testamencie. Spadkodawca […]

  •                 Zostałam potrącona przez samochód, przez co doznałam poważnych obrażeń ciała. Do kogo należy skierować roszczenia i czego mogę żądać w tej sytuacji? Podmiotem odpowiedzialnym za naprawienie szkody jest przede wszystkim sprawca wypadku. Jednak z Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003r. wynika, że poszkodowany może […]

  • W dniu 14 lutego 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy korzystny wyrok dla klienta kancelarii w sprawie medycznej. Sprawa dotyczyła wadliwego leczenia pacjenta w jednym z warszawskich szpitali, a zarzuty skierowane przeciwko jednostce medycznej dotyczyły przede wszystkim […]

  •             Niedawno zmarł mój dziadek. Pozostawił testament, którego treść nie jest po myśli wszystkich członków rodziny. Jedna z osób twierdzi, że testament powinien być unieważniony, gdyż przy jego sporządzeniu pomagano dziadkowi. Czy faktycznie taka pomoc skutkuje nieważnością testamentu?             Na wstępie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 949 Kodeksu cywilnego, spadkodawca może sporządzić testament w ten […]

  •                 Chciałabym się dowiedzieć o darowiznę.  Ojciec męża przepisał mieszkanie swojej córce. Ponoć za opiekę dożywotnią. Nie znamy daty spisania dokumentów. Mąż dowiedział się o tym przez przypadek. Do aktu notarialnego nie ma dostępu. W mieszkaniu mieszka teraz teściowa. Teść umarł w zakładzie opiekuńczym. Czy mężowi należy się zachowek? Jak można to ustalić?                 Zasadą jest, […]

  • W dniu 29 listopada 2018 roku, Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, podzieliła stanowisko kancelarii reprezentującej poszkodowaną pacjentkę, iż podczas zabiegu protezowania stawu kolanowego zakażono jej organizm gronkowcem złocistym MRSA. Sprawa nie była do końca jednoznaczna, gdyż […]

  • Czy orzekając o rozwodzie, sąd orzeka o podziale majątku wspólnego małżonków?             Sąd w wyroku rozwodowym może orzec o podziale majątku wspólnego małżonków, jednak przy spełnieniu warunku określonego w art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym, na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli […]

  • W dniu 29 października 2018 roku, Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie ustaliła kolejne zdarzenie medyczne na rzecz klientki kancelarii. Zdarzeniem medycznym jest […]

  • W dniu 18 września 2018 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok na korzyść klienta kancelarii w sprawie medycznej i tym samym uznał za zasadne roszczenie poszkodowanego w kwocie ok. 90.000,00 złotych. Niniejsza sprawa dotyczyła […]

1 2 3 9