Telefon

+48 600 403 242

  • Jakie są przesłanki wydziedziczenia? Czy osoba wydziedziczona ma prawo do zachowku? Przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie należy poruszyć kilka kwestii, które są istotne dla tego zagadnienia. Wiele osób jest bowiem przekonanych, iż pominięcie w testamencie spadkobiercy ustawowego (na przykład dziecka) powoduje jego wydziedziczenie. W prawie polskim wydziedziczenie nie jest równoznaczne z pominięciem kogoś w testamencie. Spadkodawca […]

  •             Niedawno zmarł mój dziadek. Pozostawił testament, którego treść nie jest po myśli wszystkich członków rodziny. Jedna z osób twierdzi, że testament powinien być unieważniony, gdyż przy jego sporządzeniu pomagano dziadkowi. Czy faktycznie taka pomoc skutkuje nieważnością testamentu?             Na wstępie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 949 Kodeksu cywilnego, spadkodawca może sporządzić testament w ten […]

  • Jestem uprawiona do zachowku po śmierci osoby najbliższej. Czy przy obliczaniu zachowku dolicza się darowizny, które zostały dokonane przed śmiercią spadkodawcy?  Na wstępie przypomnę, że zachowek jest uregulowany w art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zstępnym (np. dzieciom), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli […]

  • Co to jest zapis windykacyjny? Instytucja zapisu windykacyjnego jest zawarta w Kodeksie cywilnym (art. 9811 § 1 i następne Kodeksu cywilnego) i obowiązuje w systemie prawa spadkowego od dnia 23 października 2011 roku. Rolą zapisu windykacyjnego jest umożliwienie spadkodawcom pełniejszej i skuteczniejszej realizacji ich woli przy rozporządzaniu swoim majątkiem. Do czasu wejścia w życie w/w zmiany, osoba […]

  • Czy określenia „stwierdzenie nabycia spadku” i „dział spadku” oznaczają to samo? Nie. Chociaż pojęcie „stwierdzenie nabycia spadku” utożsamiane bywa z pojęciem „działu spadku”, to są to dwa różne określenia, które nie mogą być stosowane zamiennie. Nabycie spadku następuje z mocy prawa z chwilą jego otwarcia, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy. Postępowanie związane ze stwierdzeniem nabycia […]

  • Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Jest to wyjątek od ogólnego zakazu zawierania umów o spadek po osobie żyjącej (art. 1047 Kodeksu cywilnego). W umowie takiej przyszły spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy, czyli zrzeka się praw, które by mu przysługiwały z mocy ustawy. Umowa taka musi być zawarta…

  • Zgodnie z art. 1012 Kodeksu cywilnego, spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.