W dniu 26 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz klientki kancelarii kwotę 200 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią jej matki, do której doszło w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Ze względu na bardzo trudne okoliczności zdarzenia, opis prowadzonej sprawy musi być ograniczony. Warte uwagi jest jednak to, że już w początkowej fazie postępowania zakład ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku był ubezpieczony, zwrócił powódce koszty pogrzebu i  wynagrodził częściowo doznaną przez nią krzywdę poprzez zapłatę kwoty 50 tysięcy złotych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, sąd I instancji zasądził na rzecz powódki dodatkowo kwotę 200 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia. Sąd Okręgowy w Warszawie, mając na uwadze okoliczności sprawy i argumenty podniesione przez kancelarię przyjął, że krzywda doznana przez powódkę powinna być zrekompensowana kwotą 5-krotnie wyższą, od tej, którą uznał zakład ubezpieczeń.

Wyrok nie jest prawomocny.