Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowoczesna ścieżka uzyskiwania odpisów z księgi wieczystej. Teraz wniosek w tej sprawie można złożyć również w formie elektronicznej, a odpis dokumentu  wydrukować samodzielnie. Dokument ten będzie miał moc dokumentu wydanego przez sąd. Więcej informacji na ten temat na stronie http://prawo.rp.pl/temat/757702.html?reloadComponentId=74754&reloadComponentPage=1