W dniu 9 lipca 2015 roku jeden z warszawskich sądów rejonowych wydał korzystny dla klienta kancelarii wyrok w sprawie komunikacyjnej przeciwko zakładowi ubezpieczeń, w którym zobowiązany posiadał ubezpieczenie OC pojazdu. Postępowanie dotyczyło specyficznej sytuacji, gdyż to klient kancelarii najechał na tył innego auta. Mimo powyższego udało się wykazać, że wyłączną winę za kolizję drogową i skutki z tym związane ponosi kierowca, którego auto zostało uderzone. Sąd – w oparciu o opinię biegłego – praktycznie w całości uwzględnił roszczenia klienta kancelarii w zakresie powstałych uszkodzeń pojazdu, a nadto zasądził pełną kwotę z tytułu utraconych korzyści, które klient mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
Wyrok nie jest prawomocny.