Posiadam z inną osobą rachunek bankowy. Chciałbym z tej umowy się wycofać i pobrać moje środki. Czy mogę to zrobić bez udziału tej osoby?

Rachunek bankowy może być prowadzony m.in. dla kilku osób fizycznych, wówczas określa się go rachunkiem wspólnym (art. 51 Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku). Zawarcie tego rodzaju umowy wymaga zgodnego działania przyszłych posiadaczy rachunku, jednak rozwiązanie takiej umowy może nastąpić w wyniku działania tylko jednego z nich.

Powyższą sytuacje reguluje art. 51 a w/w ustawy. Z przepisu tego wynika, że o ile umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej, każdy ze współposiadaczy rachunku może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, jak również, każdy ze współposiadaczy rachunku może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy.

Zatem, na początku należy przeanalizować umowę. Jeśli nie ma w niej odmiennych zapisów, można samodzielnie dokonać wypowiedzenia umowy rachunku bankowego z takim skutkiem, że umowa zostanie rozwiązana względem wszystkich współposiadaczy rachunku.

http://mieszkaniec.pl/Archiwum/PDF/2017/16.pdf