Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124 poz. 1151 z późn. zm.) zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokość odszkodowania.

Poniżej link do stanowiska Rzecznika Ubezpieczonych:

http://rzu.gov.pl/skargi/najczestsze-pytania-i-odpowiedzi/Wglad_w_akta_szkody__mozliwosc_i_koszty
wykonania_odpisow_i_kserokopii_dokumentacji_znajdujacej_sie_w_aktach_szkody__20905