Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie wydała orzeczenie na korzyść klientki kancelarii przeciwko jednemu z podwarszawskich szpitali. Przedmiotem sprawy było postępowanie z wniosku klientki, która zarzucała szpitalowi nieprawidłowe leczenie wieloodłamowego złamania kończyny, doznanego podczas wypadku na rowerze. W toku postępowania, udało się wykazać, że część z udzielonych pacjentce świadczeń była niezgodna z aktualną wiedzą medyczną. Dodatkowo, podjęte przez szpital czynności nie mogły przynieść oczekiwanego rezultatu, przez co proces leczenia poszkodowanej uległ wydłużeniu, a pacjentka musiała się poddać kolejnej operacji i żmudnej rehabilitacji.

Orzeczenie jest ostateczne i prawomocne. Kolejnym etapem postępowania będzie ustalenie odszkodowania za wady w leczeniu pacjentki i ich skutki.