W dniu 7 maja 2018 roku Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, wydała korzystne orzeczenie dla klientki kancelarii przeciwko jednemu z warszawskich szpitali. Postępowanie dotyczyło postępowania lekarzy szpitala niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną w zakresie diagnozy stanu zdrowia pacjentki przed zabiegiem założenia taśmy podcewkowej w związku z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.

Pomimo wytycznych Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego w w/w zakresie, jak również w zakresie diagnostyki i leczenia obniżenia narządów miednicy mniejszej, co miało istotne znaczenie w przedmiotowej sprawie,  nie przeprowadzono wskazanych w danej sytuacji badań pacjentki, co wpłynęło na pogorszenie jej stanu zdrowia i konieczność poddania się 3-etapowemu leczeniu naprawczemu.  

Komisja w pierwszym orzeczeniu stwierdziła, że nie doszło do zdarzenia medycznego.  Jednak, co nie zdarza się często, do orzeczenia zostało zgłoszone zdanie odrębne jednego z członków Komisji, zgodne ze zdaniem poszkodowanej. Na skutek odwołania sporządzonego przez radcę prawnego Marcina Klusia, Komisja w innym składzie w całości podzieliła stanowisko pełnomocnika poszkodowanej uznając, że doszło do zdarzenia medycznego polegającego na wadliwej diagnozie stanu zdrowa pacjentki przed zabiegiem założenia taśmy podcewkowej, co spowodowało niewłaściwe leczenie i przełożyło się na dalsze problemy zdrowotne, w tym konieczność poddania leczeniu naprawczemu.