Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy XVII Wydział Gospodarczy wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz klienta kancelarii kilkadziesiąt tysięcy złotych od kontrahenta, który nie zapłacił na czas za wykonane usługi z zakresu transportu i spedycji. Dbając należycie o sprawę klienta, w ciągu 30 dni od daty złożenia pozwu kancelaria uzyskała sądowy nakaz zapłaty. Następnie – mimo opozycyjnej postawy zobowiązanej spółki – w ciągu kilku miesięcy kancelaria uzyskała prawomocny wyrok uwzględniający wszystkie roszczenia klienta wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę w terminowej zapłacie należnej kwoty.

Sprawę prowadził radca prawny Marcin Kluś