W dniu 18 września 2018 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok na korzyść klienta kancelarii w sprawie medycznej i tym samym uznał za zasadne roszczenie poszkodowanego w kwocie ok. 90.000,00 złotych. Niniejsza sprawa dotyczyła nieprawidłowego przeprowadzenia u pacjenta operacji żylaków, w wyniku której doszło do uszkodzenia żyły udowej, a także doprowadzenia do zakrzepicy, której dodatkowo nie rozpoznano w odpowiednim czasie.  

Zasądzając powyższe roszczenie, sąd miał na uwadze zakres uchybień personelu szpitala i przełożenie się skutków wadliwego leczenia na bieżące funkcjonowanie powoda. Sąd zasądził dla powoda również comiesięczną rentę tytułem pokrycia stałych kosztów leczenia.