W dniu 6 listopada 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok zasądzający na rzecz klientów kancelarii od jednego z podwarszawskich szpitali kwotę 250.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia za śmierć dziecka po porodzie. W toku postępowania sądowego zostało dowiedzione, że działania personelu medycznego szpitala w okresie przedporodowym były nieprawidłowe, co uniemożliwiło należyte zdiagnozowanie stanu płodu i bezpieczne urodzenie dziecka. Postępowanie dowodowe przeprowadzone na wniosek kancelarii wykazało również, że opieka poporodowa odbiegała od standardów zgodnych z aktualną wiedzą medyczną.

Powyższe uchybienia skutkowały śmiercią noworodka. Przyznane przez sąd zadośćuczynienie stanowi rekompensatę dla rodziców zmarłego dziecka za krzywdę, której doznali w wyniku zerwania więzi rodzinnej z dzieckiem wskutek jego nieoczekiwanej śmierci. Wyrok jest nieprawomocny.