W jakich sytuacjach dziecko musi być przewożone w foteliku samochodowym i czy są od tego przewidziane jakieś wyjątki?

Odpowiedź na powyższe pytanie zawarta jest przede wszystkim w art. 39 Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku. Obowiązek przewożenia dzieci w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym uzależniony jest od wzrostu dziecka, tj. dotyczy dzieci, które mierzą mniej niż 150 cm wzrostu. Zgodnie z w/w ustawą, obowiązek ten dotyczy pojazdów kategorii M i N, a więc samochodów przeznaczonych do przewozu osób bądź ładunków, mających co najmniej cztery koła, w tym kategorii M1, N1, N2 i N3, które różnią się liczbą miejsc i masą całkowitą pojazdów.

Trzeba w tym miejscu dodać, że dziecko powinno być przewożone w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dziecko, zgodnym z masą i wzrostem dziecka oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe. Ponadto, fotelik bądź inne urządzenie, o którym mowa powyżej, powinny być instalowane w pojeździe zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane.

Od powyższego ustawa przewiduje jednak wyjątki. Można bowiem przewozić na tylnym siedzeniu w w/w pojazdach dziecko mające co najmniej 135 cm bez dodatkowych urządzeń w sytuacji, gdy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z nałożonymi na tego rodzaju urządzenia warunkami. Konieczne jest jednak zapięcie pasów bezpieczeństwa temu dziecku.

Wyjątek od przewożenia dziecka w foteliku bądź innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dotyczy także sytuacji przewozu trójki małych dzieci w samochodach, w których nie ma możliwość zainstalowania trzech fotelików. W takim wypadku, jedno z dzieci w wieku co najmniej 3 lat może siedzieć z tyłu samochodu bez dodatkowych urządzeń. Musi być jednak zapięte w pasy bezpieczeństwa.

Bardzo ważne jest również to, że kierujący pojazdem nie może przewozić w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku (art. 39 ust. 4), obowiązek przewożenia dzieci w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym    nie dotyczy przewozu dziecka:

  • taksówką;
  • specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, o którym mowa w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku;
  • pojazdem Policji, Straży Granicznej lub straży gminnej (miejskiej);
  • mającego zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.

Przewożenie dziecka poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci grozi mandatem karnym w wysokości 150,00 złotych i 6 punktami karnymi. Ważniejsze jest jednak bezpieczeństwo dziecka.

http://mieszkaniec.pl/Archiwum/PDF/2018/06.pdf