Telefon

+48 600 403 242

Kancelaria oferuje pomoc prawną w formie porad i konsultacji prawnych, pisemnych opinii prawnych, sporządzania dokumentów, a także reprezentowania klientów przed sądami i organami administracji.
Kancelaria oferuje usługi w następujących gałęziach prawa:

I. Prawo cywilne

Prawo cywilne, w tym m.in.:

  • Błędy medyczne,
  • Wypadki komunikacyjne,
  • Ochrona dóbr osobistych,
  • Odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
  • Obrót nieruchomościami,
  • Zasiedzenie, ustanowienie służebności,
  • Negocjowanie i przygotowywanie umów,
  • Sprawy spadkowe.

II. Prawo pracy

Prawo pracy, w tym czynności związane z zawarciem i rozwiązaniem umowy o pracę oraz obsługa prawna klientów w związku ze sporami sądowymi.

III. Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze, w tym obsługa prawna związana z funkcjonowaniem spółek oraz prowadzoną działalnością gospodarczą.

IV. Prawo prasowe

Prawo prasowe, w tym sprawy związane z naruszeniem prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego.

V. Windykacja należności i postępowanie egzekucyjne

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym oraz przygotowywanie dokumentów w ramach postępowania egzekucyjnego i nadzór
nad przebiegiem tego postępowania.

VI. Postępowanie administracyjne

Reprezentacja podmiotów przed organami administracji w postępowaniach o wydanie decyzji, zezwoleń, koncesji i innych aktów administracyjnych oraz w postępowaniach sądowych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.